Kategorie zboží

Přihlášení

Nejprodávanější zboží

Nákupní a reklamační řád

 
NÁKUPNÍ ŘÁD
způsoby objednání zboží
e-shop (nákupní košík) 24 hod.denně = 7 dní v týdnu
mobil 604 262 279, 603 865 287
e-mail: info@net-trade.cz
potvrdíme příjem objednávky a termín dodání , v případě nejasností v objednávce kontaktujeme zákazníka a upřesníme detaily
doprava je zajišťována po celé republice, cena dopravy je při zakoupení zboží nad 3500 Kč ZDARMA
cena dopravy do 3500 Kč vč. balného je 295 Kč (vč. DPH)

DODACÍ LHǓTY
kancelářské židle - skladem do 3 dnů | objednávka do 14 dnů,
kuchyňské židle a stoly - skladem 1 týden | objednávka 4-6 týdnů
sedací vaky a pytle - skladem do 3 dnů | objednávka max. 2 týdny
možnost vrácení zboží - zboží nám můžete vrátit do 14 dnů po dodání a to bez udání důvodu, pokud dodržíte následující podmínky :
zboží nebylo použito
obal je nepoškozený
zboží nebylo na přání zákazníka před dodáním specificky upraveno (potištěné potahy , úpravy sedáků a pod...)

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba za dodané objednané zboží :
na dobírku - při doručení zboží (hotovost od zákazníka přebírá přepravce) - NELZE platit platební kartou
platba předem - zálohová faktura
bankovním převodem bankovní účet - 1024018541/5500 Reiffeisen Bank,
O2 GSM Banking, T-Mobile GSM Banking, Vodafone GSM Banking
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Daňový doklad bude následně dodán poštou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
Shoda s kupní smlouvou dle § 616 Občanského zákoníku
* (1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
* (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
* (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
* (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
* záruční doba začíná běžet při převzetí zboží zákazníkem
* záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad
* záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat
* zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ)
* V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží
Postup reklamace
* Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě net-trade.cz, zašle e-mail na : reklamace@net-trade.cz ,
případně mob. 604 262 279, 603 865 287
* kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do tří pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu
* Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele)
Vyřízení reklamace
* dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace
* lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní